Artykuły

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt pt. "Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży" w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestycja jest dofinansowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości