Artykuły

Nagrody i wyróżnienia

2018

Gazele Biznesu 2017                                                                                                Nagrody i wyróżnienia

 

2017

Firma Dobrze Widziana 2017                                                                                   Nagrody i wyróżnienia

 

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                       Nagrody i wyróżnienia

Gazele Biznesu - Elitarny klub najdynamiczniej rozwijających się firm                         Nagrody i wyróżnienia

2016

Wyróżnienie - Orły Eksportu województwa lubelskiego                                               Nagrody i wyróżnienia

 

Marka Lubelskie                                                                                                      Nagrody i wyróżnienia

 

2015

Najpiękniejsza Fabryka 25-lecia                                                                                Nagrody i wyróżnienia

Orzeł Eksportu w województwie lubelskim w kategorii Najdynamiczniejszy Eksporter    Nagrody i wyróżnienia

2014

Kryształowa Cegła 2014 - Kategoria: Obiekty Przemysłowe i Infrastrukturalne              Nagrody i wyróżnienia

Ogólnopolski Lodołamacz 2014 - Kategoria: zatrudnienie chronione                             Nagrody i wyróżnienia

Lodołamacze 2014                                                                                                  Nagrody i wyróżnienia

 

Platynowy Mikrofon 2014 Katolickiego Radia Podlasia                                                Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”                                                       Nagrody i wyróżnienia

2013

 Oskar Zawodowy "Szkoła na rynku pracy"                                                  Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

 

 Wyróżnienie w konkursie Efektywna Firma

Nagrody i wyróżnienia

2012

Medal uznania przyznany za 10-lecie WTZ w Łukowie przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana

Nagrody i wyróżnienia

2011

Przyznanie Pani Prezes Zofii Żuk za szczególne zasługi dla osób niepełnosprawnych medalu okolicznościowego z okazji 20-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1991-2011

Nagrody i wyróżnienia

Prezes Łuksji Zofia Żuk została uhonorowana statuetką Kobieta Lubelszczyzny 2011

Nagrody i wyróżnienia

Łuksja otrzymała nominację w konkursie "Firma Dobrze Widziana" na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubelskim.

Nagrody i wyróżnienia

2010

"Łukowski Złoty Niedźwiedź przyznany z okazji jubileuszu 60 – lecia istnienia Łuksji w uznaniu za zasługi dla Miasta Łukowa."

Nagrody i wyróżnienia

Zofia Żuk, prezes Łuksji, została uhonorowana Medalem Solidarności Społecznej za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Nagrody i wyróżnienia

2009

"Otwarte Bramy Dla Niepełnosprawnych" dla pracodawcy charakteryzującego się społeczną odpowiedzialnością i wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nagrody i wyróżnienia

"ŁUKSJA" Spółdzielnia im. gen. Kleeberga w Łukowie została laureatem konkursu "Firma z sercem".

Nagrody i wyróżnienia

2008

"Certyfikat Dobroczynności" za znaczną pomoc w realizacji Programu "Zdążyć z Pomocą"

Nagrody i wyróżnienia

2007

Statuetka, dyplom oraz szalik od klubu "Dwernicki" Stoczek Łukowski

Nagrody i wyróżnienia

"Certyfikat Wiarygodności Firm" prestiżowa nagroda wyróżniająca firmę na tle konkurencji, sprawną organizacją i zarządzaniem oraz doskonałą polityką rozwoju i spełnianiem surowych norm jakościowych.

Nagrody i wyróżnienia

Specjalna statuetka uznaniowa za pomoc i wsparcie w organizacji VI Turnieju "Łukovia Cup"

Nagrody i wyróżnienia

2006

Przyznanie "Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy"

Nagrody i wyróżnienia

Przyznanie pucharu "Partner Lokalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju"

Nagrody i wyróżnienia

Pamiątkowa statuetka ofiarowana przez władze spółdzielcze z Indii

Nagrody i wyróżnienia

Przyznanie "Złotej Cegiełki Katolickiego Radia Podlasie"

Nagrody i wyróżnienia

2005

Przyznanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000

Nagrody i wyróżnienia

Honorowe wyróżnienie WAWRZYN PODLASIA w kategorii Przedsiębiorstwo Roku, przyznane przez Kapitułę Wawrzynu Podlasia, działającą pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Starosty Łukowskiego za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Łukowskiego

Nagrody i wyróżnienia

Statuetka PFRON za osiągnięcia w działalności gospodarczej i społecznej na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i zmiany ich wizerunku w społeczeństwie oraz urzeczywistniania idei równości szans

Nagrody i wyróżnienia

KRYSZTAŁOWY GLOBUS za zajęcie I miejsca w kategorii Lidera Eksportu za osiągnięcia eksportowe na rynkach Unii Europejskiej

Nagrody i wyróżnienia

2004

Przyznanie tytułu SOLIDNY PRACODAWCA 2004 przez Gazetę Prawną w uznaniu za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Nagrody i wyróżnienia

Uhonorowanie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club Medalem Europejskim za komplet pościelowy dla hoteli

Nagrody i wyróżnienia

2003

Uhonorowanie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club Medalem Europejskim za garsonkę

Nagrody i wyróżnienia

Prezes ŁUKSJI Zofia Żuk została uhonorowana przez Burmistrza Miasta Łuków pamiątkową statuetką Niedźwiedzia za zasługi i wkład w rozwój miasta Łukowa

Nagrody i wyróżnienia

Tablica pamiątkowa przyznana Spółdzielni przez Starostę Łukowskiego za promocję dobrego wizerunku Ziemi Łukowskiej na arenie międzynarodowej

Nagrody i wyróżnienia

2002

Uhonorowanie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club Medalem Europejskim za usługi rehabilitacyjne świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni

Nagrody i wyróżnienia

Tytuł PRYMUS 2002 przyznany Pani Prezes Zofii Żuk przez Kapitułę Nagrody Tęczy Polskiej za inicjatywę i pomysłowość w podejmowaniu nowej produkcji oraz wielkie zaangażowanie w rozwój Spółdzielni

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie za prezentację wyrobów wysokiej jakości - VII Krajowe Targi Spółdzielcze Kielce 2002

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej za najciekawszy produkt wystawiany na targach pod nazwą Komplet damski 3-częściowy - Targi Zakładów Pracy Chronionej Wystawa Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody i wyróżnienia

2001

Uhonorowanie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club Medalem Europejskim za dresy olimpijskie

Nagrody i wyróżnienia

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich "Wiosna 2001" Spółdzielnia zdobyła Srebrny Medal za komplet damski z porofleksu

Nagrody i wyróżnienia

2000

ŁUKSJA dwukrotnie była nominowana do nagrody LIDERA POLSKIEGO BIZNESU Srebrny Medal za komplet damski z lnu na Międzynarodowych Targach Poznańskich Wiosna 97

Nagrody i wyróżnienia