Artykuły

426/POKL.08.01.01-06-255/10

426/POKL.08.01.01-06-255/10ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:
„Szkolenia – drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej”