Artykuły

Prezes Łuksji laureatem Medalu PCK

Za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Prezes Łuksji Pani Zofia Żuk została uhonorowana medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Prezes Spółki Włókiennikiem Roku 2018 w kategorii MENADŻER

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia Włókienników Polskich na wniosek Kapituły ds. Wyróżnień i Odznaczeń Prezes Spółki Łuksja, Pani Zofia Żuk otrzymała tytuł Włókiennika Roku 2018 w kategorii menadżer.

Pomaganie jest fajne

Łuksja jak co roku wsparła Szlachetną Paczkę.

Spotkanie z byłymi pracownikami

W dniu 28 sierpnia, jak co roku, odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Spółki z terenu powiatu łukowskiego, którzy odeszli już na emeryturę.

Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

W dniu 25 stycznia 2018 roku Prezes Spółki Pani Zofia Żuk oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej pożegnali pracowników Spółki odchodzących na emeryturę.