Biznes dla Polski – Indeks Patriotyzmu Gospodarczego

Biznes dla Polski – Indeks Patriotyzmu Gospodarczego.

W czasach globalizacji, co raz większego znaczenia nabierają wartości patriotyczne i etyczne.
Redakcja Rzeczpospolitej i Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego, uznając ważność tych aspektów, chce wskazać i nagrodzić firmy, których działalność w największym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego kraju i bogacenia się społeczeństwa. Wśród wyróżnionych firm znalazła się Łuksja Sp. z o.o. która swoją siedzibę ma w miejscowości Łazy 501.

Patriotyzm w ekonomii jest trudny do obiektywnego uchwycenia. Niemniej jedna można założyć , że chodzi o firmy, które szczególnie przyczyniają się do rozwoju naszego kraju, nieuchylającą się przy tym od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa.

W wyborze odpowiednich firm wzięto pod uwagę wzrost zatrudnienia, płace, zapłacone podatki, wydatki na badanie i rozwój oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

Metody szacowania tych osiągnięć i przydzielenia im odpowiednich wag, decydujących o pozycji, określiła kapituła, do której zostali zaproszeni uznani ekonomiści oraz osoby o wysokim autorytecie.
Na podstawie zebranych danych sporządzono listę firm, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i społeczeństwa. Lista została opublikowana w Rzeczpospolitej.

Biznes dla Polski – Indeks Patriotyzmu Gospodarczego