Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP