Zakład Aktywności Zawodowej z Certyfikatem "Zakup Prospołeczny"

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie przy Stowarzyszeniu "Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji" otrzymał Certyfikat „Zakup prospołeczny” potwierdzający prawo do posługiwania się tym promocyjnym znakiem jakości.

Znak "Zakup prospołeczny" wyróżnia produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, czyli między innymi zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, firmy społeczne,  które dzięki swojej działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dając im pracę i poczucie sensu życia.

Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest  i powinien być dodatkowym bodźcem.

Opracowano i zarejestrowano znak, który – podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

W dniu 26 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przyznał tegoroczne wyróżnienia. Laureatami promocyjnego znaku jakości zostało pięć podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa. Wśród nich znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie, który został  wyróżniony za usługę utrzymania czystości obiektów biurowych, handlowych, usługowych oraz terenów zewnętrznych.  Podczas uroczystej gali certyfikat dla ZAZ w Łukowie odebrała Zofia Żuk - Prezes Stowarzyszenia i Artur Czubaszek - Dyrektor Zakładu.
Zakład Aktywności Zawodowej z Certyfikatem Zakład Aktywności Zawodowej z Certyfikatem