Prezes Łuksji z Honorową Odznaką PCK III Stopnia

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Jana Pawła II w Łukowie, tuż przed rozpoczęciem XXIX Sesji Rady Powiatu, odbyła się krótka, miła uroczystość, bowiem z rąk starosty łukowskiego Janusza Kozioła i prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łukowie Zbigniewa Pasika, Pani Zofia Żuk, prezes Łuksji Sp. z o.o. w Łazach, otrzymała czerwonokrzyskie wyróżnienie - "Honorową Odznakę PCK III Stopnia", nadaną przez Zarząd Główny PCK w Warszawie, na wniosek Zarządu OR PCK w Łukowie.

Odznaczenie to, p.Zofia Żuk otrzymała w dowód uznania na wieloletnią współpracę i pomoc materialną świadczoną na rzecz działalności Zarządu OR PCK w Łukowie.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszego wspierania idei czerwonokrzyskiej.

Prezes Łuksji z Honorową Odznaką PCK III Stopnia