RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łazach realizuje projekt pt. "Budowa odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 4. ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.