Piszą o nas w Panoramie Lubelskiej

"Brunetki, blondynki, ja wszystkie Was dziewczynki, całować chcę" - śpiewał podczas Gali Mody w Lubartowie Iwo Orłowski, zachwycony pokazem firmy Łuksja.

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

 Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2002 r. Powstał dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Pani Zofii Żuk, Prezes Spółdzielni „Łuksja”.

 W początkowym okresie działalności warsztat funkcjonował przy Spółdzielni „Łuksja”, a od 01.01.2009 r. przeszedł pod Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie.

 Podstawowym celem działalności warsztatu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Zajęcia terapeutyczne realizowane są w 10 pracowniach: muzycznej, plastycznej, plastyczno – stolarskiej, stolarskiej, artystycznej, marketingu i twórczości regionalnej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej oraz ceramicznej. Uczestnicy mają także możliwość korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych z fizjoterapeutą oraz Przychodni mieszczącej się w tym samym budynku.

W początkowym okresie istnienia placówka realizowała założenia rehabilitacji zawodowej i społecznej wobec 30 osób z niepełnosprawnością, natomiast obecnie do warsztatu uczęszcza 50 podopiecznych. Zadania realizowane są nie tylko poprzez codzienną pracę, ale również aktywny udział w życiu lokalnej społeczności kreując pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością. Organizowane są także wycieczki krajowe
i zagraniczne, które dają szansę poznać odmienną kulturę i tradycję. Osoby
z niepełnosprawnością biorą udział w imprezach integracyjnych, ogniskach, dyskotekach, seansach filmowych, występach iluzjonistów, festiwalach muzycznych, plenerach artystycznych, koncertach oraz spektaklach. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia zachowań społecznych, a także budowania relacji interpersonalnych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

 Uczestnicy warsztatu odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach, zarówno sportowych, jak i artystycznych. Zdobyli m. in. I i III miejsce oraz wyróżnienie w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, a także
I miejsce w Regatach Osób Niepełnosprawnych „Nieprzetarty Rejs” w Giżycku.

 Za sukces działalności warsztatu można uznać także fakt, iż w ostatnim czasie spośród uczestników WTZ do Zakładów Aktywności Zawodowej przekazano 11 osób, które osiągnęły pozytywny wynik rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W uroczystości wzięli udział :

  1. Jego Ekscelencja Bp Piotr Sawczuk

  2. Ks. Prałat Antoni Pietruszka – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego

  3. Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk - Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła

  4. Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP

  5. Stanisław Gogacz – Senator RP

  6. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

  7. Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

  8. Tomasz Maruszewski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. finansowych PFRON w Warszawie

  9. Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

  10. Marek Kopeć – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego

 oraz władze samorządowe powiatu, miasta i gminy a także przedsiębiorcy.

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

Podziękowanie za udział w Targach Pracy

Łuksja poszukując pracowników wzięła udział w Targach Pracy w Łukowie.

Dyplom uznania dla Pani Prezes Zofii Żuk

Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łukowie Pani Prezes Zofia Żuk otrzymała Dyplom Uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego.

Podziękowanie za wsparcie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016

Łuksja czynnie wspiera lokalne inicjatywy, tym bardziej z ogromną chęcią udzieliła wsparcia i pomocy przy organizacji imprez i uroczystości związanych z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej.