Przygotowania do zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Łuksja

Spółdzielnia przygotowuje się do odbycia dorocznego zebrania przedstawicieli członków, które dokona oceny działalności Spółdzielni i jej organów statutowych w roku ubiegłym, zatwierdzi sprawozdanie finansowe, podzieli zysk wypracowany w 2007 roku, zatwierdzi plany techniczno-ekonomiczne na 2008 rok oraz wybierze na 2-letnią kadencję radę nadzorczą.

Wielkanoc

18 marca o godz. 12 w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie pracowników Spółdzielni „Łuksja” z zarządem firmy podczas którego wszyscy życzyli sobie Wesołych Świąt. Ciepła i rodzinna atmosfera spotkania sprzyjała dzieleniu się świątecznym jajkiem.
W imieniu zarządu świąteczne życzenia pracownikom Spółdzielni i ich rodzinom przekazała prezes Zofia Żuk.