Łuksja wspiera WOŚP

12 zdjęć, 12 modelek i 12 różnych stylizacji. 12 grudnia 2015 roku na terenie Muzeum Lubelskiego na zamku odbyła się sesja zdjęciowa do 12 różnych plakatowych kalendarzy w której wzięły udział modelki ubrane m.in. w odzież marki Belle Femme produkowaną przez Łuksję.

12 kalendarzy zostało również przekazanych na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zapraszamy do licytacji WOŚP.

Aukcja 1 - http://aukcje.wosp.org.pl/kalendarz-2016-r-designu-innowacji-i-mody-i2743951

Aukcja 2 - http://aukcje.wosp.org.pl/kalendarz-2016-r-designu-innowacji-i-mody-2-i2743995

 

Spotkanie wigilijne 2015

21 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Łuksji. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Tadeusz Dzięga – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa po której wszyscy obecni składali sobie nawzajem świąteczne życzenia.

Biznes dla Polski – Indeks Patriotyzmu Gospodarczego

Biznes dla Polski – Indeks Patriotyzmu Gospodarczego.

W czasach globalizacji, co raz większego znaczenia nabierają wartości patriotyczne i etyczne.
Redakcja Rzeczpospolitej i Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego, uznając ważność tych aspektów, chce wskazać i nagrodzić firmy, których działalność w największym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego kraju i bogacenia się społeczeństwa. Wśród wyróżnionych firm znalazła się Łuksja Sp. z o.o. która swoją siedzibę ma w miejscowości Łazy 501.

Patriotyzm w ekonomii jest trudny do obiektywnego uchwycenia. Niemniej jedna można założyć , że chodzi o firmy, które szczególnie przyczyniają się do rozwoju naszego kraju, nieuchylającą się przy tym od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa.

W wyborze odpowiednich firm wzięto pod uwagę wzrost zatrudnienia, płace, zapłacone podatki, wydatki na badanie i rozwój oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

Metody szacowania tych osiągnięć i przydzielenia im odpowiednich wag, decydujących o pozycji, określiła kapituła, do której zostali zaproszeni uznani ekonomiści oraz osoby o wysokim autorytecie.
Na podstawie zebranych danych sporządzono listę firm, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i społeczeństwa. Lista została opublikowana w Rzeczpospolitej.

Podziękowania za wsparcie

Podziękowanie dla Pani Prezes Zofii Żuk za współpracę, pomoc i wspieranie Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" w Lublinie.

Konkurs Najpiękniejsza Fabryka 25-lecia

W dniu 10 grudnia 2015 roku podczas I edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 25-lecia budynek Łuksji w miejscowości Łazy został wyróżniony dyplomem który został odebrany przez Panią Prezes Zofię Żuk podczas uroczystej gali konkursu.