Prezes Łuksji powołana do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Zofia Żuk, prezes Spółki Łuksja, została powołana do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Akt nominacji wręczyła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej można przeczytać tutaj: http://telewizja.lukow.pl/13649/zofia-zuk-bedzie-doradzala-minister-rafalskiej/

Firma Dobrze Widziana 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa iż Spółka Łuksja otrzymała tytuł Firma Dobrze Widziana - 2017. Przyznanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej jest wyrazem uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Nad całością konkursu patronat honorowy objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Piszą o nas w Panoramie Lubelskiej

"Brunetki, blondynki, ja wszystkie Was dziewczynki, całować chcę" - śpiewał podczas Gali Mody w Lubartowie Iwo Orłowski, zachwycony pokazem firmy Łuksja.

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

 Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2002 r. Powstał dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Pani Zofii Żuk, Prezes Spółdzielni „Łuksja”.

 W początkowym okresie działalności warsztat funkcjonował przy Spółdzielni „Łuksja”, a od 01.01.2009 r. przeszedł pod Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie.

 Podstawowym celem działalności warsztatu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Zajęcia terapeutyczne realizowane są w 10 pracowniach: muzycznej, plastycznej, plastyczno – stolarskiej, stolarskiej, artystycznej, marketingu i twórczości regionalnej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, komputerowej oraz ceramicznej. Uczestnicy mają także możliwość korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych z fizjoterapeutą oraz Przychodni mieszczącej się w tym samym budynku.

W początkowym okresie istnienia placówka realizowała założenia rehabilitacji zawodowej i społecznej wobec 30 osób z niepełnosprawnością, natomiast obecnie do warsztatu uczęszcza 50 podopiecznych. Zadania realizowane są nie tylko poprzez codzienną pracę, ale również aktywny udział w życiu lokalnej społeczności kreując pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością. Organizowane są także wycieczki krajowe
i zagraniczne, które dają szansę poznać odmienną kulturę i tradycję. Osoby
z niepełnosprawnością biorą udział w imprezach integracyjnych, ogniskach, dyskotekach, seansach filmowych, występach iluzjonistów, festiwalach muzycznych, plenerach artystycznych, koncertach oraz spektaklach. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia zachowań społecznych, a także budowania relacji interpersonalnych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

 Uczestnicy warsztatu odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach, zarówno sportowych, jak i artystycznych. Zdobyli m. in. I i III miejsce oraz wyróżnienie w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, a także
I miejsce w Regatach Osób Niepełnosprawnych „Nieprzetarty Rejs” w Giżycku.

 Za sukces działalności warsztatu można uznać także fakt, iż w ostatnim czasie spośród uczestników WTZ do Zakładów Aktywności Zawodowej przekazano 11 osób, które osiągnęły pozytywny wynik rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W uroczystości wzięli udział :

  1. Jego Ekscelencja Bp Piotr Sawczuk

  2. Ks. Prałat Antoni Pietruszka – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego

  3. Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk - Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła

  4. Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP

  5. Stanisław Gogacz – Senator RP

  6. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

  7. Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

  8. Tomasz Maruszewski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. finansowych PFRON w Warszawie

  9. Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

  10. Marek Kopeć – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego

 oraz władze samorządowe powiatu, miasta i gminy a także przedsiębiorcy.

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

Podziękowanie za udział w Targach Pracy

Łuksja poszukując pracowników wzięła udział w Targach Pracy w Łukowie.