Projekty UE

POPW.01.05.00-06-0018/20-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Łuksja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach działania POPW.01.05.00. Dotacja na kapitał obrotowy w ramach POPW.00.00.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia. Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia i prowadzenie działalności przedsiębiorstwa Wartość projektu:   403 319, 49 zł. Wkład Funduszy Europejskich:  403 […]

RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE. Planowane efekty: Obniżenie kosztów za energię elektryczną, […]

RPLU.05.01.00-06-002/17

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii […]

Maturolife Projekt w ramach Programu Horyzont 2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności […]

Praca Bez Barier – Akademia Umiejętności Językowych

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” Celem projektu w którym biorą udział pracownicy Łuksji jest nabycie i ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A (poziom A1 + poziom A2) oraz przygotowania do zewnętrznego egzaminu TELC. Dofinansowanie projektu z UE: […]

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016 Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus), którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), […]

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt pt. „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży” w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Inwestycja jest dofinansowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

426/POKL.08.01.01-06-255/10

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: „Szkolenia – drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej”

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Copyright © 2019 Łuksja sp. z o.o.
Projekt i realizacja