Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Copyright © 2019 Łuksja sp. z o.o.
Projekt i realizacja