Maturolife Projekt w ramach Programu Horyzont 2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi 20 partnerów z 9 krajów Europejskich. Partnerami Konsorcjum są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i Uniwersytety. Liderem konsorcjum jest Coventry University z Wielkiej Brytanii.
Ogólnym celem projektu MATUROLIFE jest włączenie kreatywności i projektowania artystycznego w proces powstawania innowacyjnych produktów. Projektowanie będzie połączone z zaawansowanymi innowacjami materiałowymi, aby uzyskać wysoką wartość dodaną, estetyczne i funkcjonalne produkty dla technologii wspomagających (Assistive Technology – AT), co czyni życie miejskie starszych ludzi łatwiejszym i bardziej niezależnym. W projekcie współpracują MŚP działające w branży przemysłów kreatywnych oraz naukowcy pracujący nad nowatorskimi wysoko zaawansowanymi technologiami w dziedzinie elektrochemii i nanotechnologii. Dzięki zaangażowaniu MŚP w łańcuch dostaw materiałów powstaną bardzo innowacyjne, przewodzące, wielofunkcyjne wyroby tekstylne i tkaniny inteligentne, umożliwiające produkcję nowych prototypów AT. Nowopowstałe produkty będą odpowiadać na bieżące i przyszłe wyzwania społeczne związane z życiem miejskim osób starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnego i zrównoważonego rozwoju MŚP. Projekt odpowiada na kluczowe wyzwania przedstawione w planie działania na rzecz zdrowia: e-Zdrowie na lata 2012-2021, a dokładniej Europejskim partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.
Łuksja w projekcie MATUROLIFE jako główne zadanie ma wykonanie konstrukcji oraz uszycie prototypów produktów, które będą projektowane i wytwarzane w ramach projektu w Spółce.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Copyright © 2019 Łuksja sp. z o.o.
Projekt i realizacja