RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE.

Planowane efekty: Obniżenie kosztów za energię elektryczną, ograniczanie źródeł energii konwencjonalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Wartość projektu:   951 684, 68 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  393 994, 03 zł.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Copyright © 2019 Łuksja sp. z o.o.
Projekt i realizacja